illencs

Aquesta tardor us presentem tres autors novells. Lorena Angelats i Ramón Hernández són dos poetes de Menorca acabats de sortir de l’institut. La primera sembla que ha estat ocultament premiada a Madrid i, com podeu veure,  té un gran domini formal i una gran força poètica. Ramón Hernández, d’arrel andalusa i gustos “maudits”, espera només un tràmit educatiu per deixar l’illa i dedicar-se a viure. El darrer, Manolo Matoses, és un eivissenc d’origen gandià polifacètic: ensenyant, músic, tècnic de so, narrador.., que toca tots els pals i tots bé i que ara ens sorprén amb un brillant debut teatral.

 

Cet automne on vous invite à découvrir trois auteurs nouveaux. Lorena Angelats et Ramón Hernández sont deux poètes de Minorque qui viennent de quitter le lycée. Il paraît que Lorena a été secrètement primée à Madrid et, com vous pourrez lire, possède un grand domaine formel et une gran force poétique. Ramón Hernández, avec une racine andalouse et  avec des goûts maudits, n’attend qu’une simple formalité educative pour quitter l’île afin de se dédier à vivre. Le troisième, Manolo Matoses, est un citoyen d’Eivisse, originaire de Gandia, aux talents multiples: professeur, musicien, technicien de son, auteur de nouvelles.... qui cette fois  nous bouleverse avec un brillant début dramatique.

 

Lorena Angelats  | Ramón Hernández  | Joan Manuel Matoses Morant

 

Selecció i traducció dels textos al francès de Pere Císcar

| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |