de paper                                                         Fotografies: Joan Navarro

               

             

               

       

 

a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |