Amb els resultats de l'anàlisi del pulmó a l'hospital oncològic

 

Jec arraulit a la punta del llit com una animaló.

Ja no podré escriure més poemes.

 

                                                                                       21.8.92

 

[Pinkhas Sadé (Lvov, Polònia, 1929- Jerusalem, 1994) , El Déu abandona David, traducció al català de Manuel Forcano. Edicions 62 ·  Empuries. Barcelona, 2002 ]

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |