Inventari de poble

                                                 el plusieurs ralons laveurs
                                                             JACQUES PRÉVERT


El batlle,
el cap de la Guardia Civil,
tres capellans,
cinc regidors,
sis monges,
el president dels homes d'A.C.,
el president dels joves d' A.C.,
la presidenta de les dones d'A.C.,
la presidenta de les noies d' A.C.,
la presidenta de l' Associació dita de les Filles de Maria,
la presidenta de l'Associació dita del Rosari Perpetu,
el president del Centre Catòlic,
el president del Club d'Esports.
el president de la Societat de Pescadors,
un agutzil,
dos vigilants,
tres metges,
i algú més que hom anomena, també, forces vives.

Dotze carrers,
un pont,
dos cinemes,
cinc cafes, 
una església,
una plaça major,
dues places menors,
altrament dites placetes,
un passeig amb acàcies,
un edifici del segle XII
o bé del segle VI,
trenta-nou botigues,
una escola nacional,
una altra escola particular,
un col·legi per a nenes pobres,
sis fàbriques,
i tres-centes o quatre-centes cases indeterminades.

Un farmacèutic,
dos estudiants de medicina,
sis músics,
dos escombriaires
a l'ensems enterramorts,
cinc criatures que estudien el batxillerat,
cinc cambrers,
catorze xofers,
un que viu amb l'esquena dreta,
vint-i-dos oficinistes,
un altre que viu amb l'esquena dreta,
dues-centes, o dues mil, nenes uniformades,
un impressor,
cent cinquanta paletes,
un poeta premiat,
dotze aficionats al teatre,
els propietaris, i famílies llurs, de les trenta-nou botigues,

dos-cents manyans,
catorze modistes,
sis barbers,
dotze perruqueres,
un repartidor de periòdics
al mateix temps cobrador de contribucions
i cap d'empleats d'un dels cinemes,
un llibreter,
sis petits negociants,
dos ferrers,
encara potser un altre que viu amb l'esquena dreta,
i mil cinc-centes persones
repartides, força equitativament,
entre les sis fàbriques.

Dues sessions de cinema cada setmana,
quatre misses dominicals,
una audició de sardanes cada diumenge d'estiu,
cinc o sis processons l'any,
tres dies de festa major,
quatre inundacions anuals
gairebé sempre de poca categoria,
cent vint-i-cinc dies de pluja,
dos-cents quaranta dies sense pluja,
tres o quatre funcions de teatre,
uns exercicis espirituals,
innombrables tríduums, septenaris i novenes,
tres o quatre ofegats,
un mes de Maria,
un mes del Sagrat Cor,
dos-cents vuitanta dies de treball,
cinquanta casaments
-sis fets a corre-cuita-,
vint-i-un morts,
quaranta naixements,
cinquanta anys de lleials serveis a l'empresa,
setanta-dues motocicletes,
sis festes gremials,
quatre festes de barri,
divuit borratxeres
-algunes croniques-,
un periòdic de publicació mensual,
un servei d'automòbils municipalitzat,
sis setmanes de Quaresma,
cinc excursions a Montserrat
amb inevitables visites nocturnes a Barcelona,
vint-i-tantes radiacions de partits de futbol,
dues curses ciclistes,
quatre festes anyals,
sis hotes diàries d'absoluta tranquil·litat,
trenta, o trenta mil, novel·les radiofòniques,
cinc adulteris comprovats
-i molts sense comprovar, evidentment-,
un chor parroquial,
una família de mala nota,
un intent d'orquestra no massa reeixit,
cinquanta noies promeses,
dues-cents noies sense promès
i que envegen, secretament, la sort de les altres, un assassinat cada vint-i-cinc o trenta anys, dotze automòbils particulars, molts diumenges perduts, encara molts més dies de feina també perduts, algun temporal escadusser, un augment sistematic de preus, sis families que van a viure a fora, malta gent que s'odia cordialment...

et plusieurs ratons laveurs...

[Miquel Martí i Pol]

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |