| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |

 

 

 

 

[Marija Čudina (Lovinac, Lika, Croàcia, 1937-Belgrad, Sèrbia, 1986)]

 

 

Tigar

Tigre

Tigre

 

 

Tigar

 

 za Leonida Šejku

 

Bog neće dopustiti da umre onaj koji je odlučio

savladati Tigra, njegovu moć, divljašto,

ljepotu uzrujanu i dvosmislenu, jer se diči

zvijezdom na čelu, pijeskom beskonačnosti

 

pod jezikom.

Ah, savladati ga, misli on, jer samo od Tigra

može početi poetika Bestiariuma za koju sam

ja odgovaran.

 

I ničice pada pod Tigrove šape mekane kao nebo.

U snu ga sanja, vidi: Tigar ide prema kuli

koja nekada bijaše labirint, ali vrijeme i

beštije vremena razgradiše taj bestidni znak

 

tvrdokornosti i bezumlja.

Sada je spreman, jer mu je duša do zvjezdanog

ogledala stigla, tamo se nastanila i sanja njega

koji luta i umire na tragu što ga je sam ostavio

 

idući prema brlogu prljavom. Opaža se trag

kuda je krenuo, predomislio se, čuo poziv i

zatrčao se mahnito prema poeti koji spava

i stvara poetiku o njemu.

 

Poetika o mrtvima, to je, ah Bože,

istinska slika svijeta koji se razlaže i opet

sastavlja.

 

 

 

Tigre

 

a Leonid Šejka

 

Déu no permetrà que muira aquell que ha decidit

domar el Tigre, el seu poder, la ferotgia,

la bellesa revolta i ambigua, car se’l reconeix

per l’estrella que du al front, per la sorra de l’infinit

 

sota la llengua.

Ah, dominar-lo, pensa ell, perquè només amb el Tigre

pot començar la poètica del Bestiari de la qual

sóc responsable.

 

I cau de genolls sota les potes del Tigre, suaus com el cel.

El somia mentre dorm. Veu: el Tigre va cap a la torre

que antany fou un laberint, però el temps

i les bèsties del temps desferen aquest símbol impúdic

 

d’obstinació i irracionalitat.

Ara està preparat, perquè la seua ànima ha arribat

fins a l’espill dels estels, s’hi ha quedat a viure i el somia,

mentre vaga moribund pel rastre que ha deixat

 

cap al següent cau infecte. Es veu el rastre

per on ha marxat, ha canviat d’idea, ha sentit la crida i

ha arrencat a córrer enfollit cap al poeta que dorm

i crea una poètica sobre ell.

 

Una poètica sobre la mort, això és, oh Déu,

l’autèntica imatge del món que es desfà i de nou

es recompon.

 

[Traducció: Pau Sanchis]

 

 

 

Tigre

 

a Leonid Šejka

 

Dios no permitirá que muera aquel que ha decidido

domar al Tigre, su poder, su fiereza,

la belleza agitada y ambigua, pues se le conoce,

por la estrella de su frente, por la arena del infinito

 

bajo la lengua.

Ah, dominarlo, piensa él, pues sólo el Tigre

puede encabezar la poética del Bestiario del que soy

responsable.

 

Y cae de rodillas bajo las patas del Tigre, suaves como el cielo.

Mientras duerme, lo sueña. Ve: el Tigre va hacia la torre

que antaño fue un laberinto, pero el tiempo

y las bestias del tiempo deshicieron este símbolo impúdico

 

de obstinación e irracionalidad.

Ahora esta preparado, porque su alma ha llegado

Hasta el espejo de las estrellas, donde se ha instalado y lo sueña

mientras vaga moribundo por el rastro que ha dejado

 

hacia la siguiente guarida infecta. Se ve el rastro

por donde se ha ido, ha cambiado de idea, ha oído la llamada y

ha echado a correr enloquecido hacia el poeta que duerme

y crea una poética sobre él.

 

Una poética sobre la muerte, esta es, oh Dios,

la auténtica imagen del mundo que se deshace y de nuevo

se recompone.

 

[Traducción: Pau Sanchis]

 

 

| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |