| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |

 

 

 

 

[Elizabeth Jennings]

 

In praise of creation

En elogi a la creació

 

 

In praise of creation

That one bird, one star,

The one flash of the tiger’s eye

Purely assert what they are,

Without ceremony testify.

 

Testify to order, to rule–

How the birds mate at one time only,

How the sky is, for a certain time, full

Of birds, the moon sometimes cut thinly.

 

And the tiger trapped in the cage of his skin,

Watchful over creation, rests

For the blood to pound, the drums to begin,

Till the tigress’ shadow casts

 

A darkness over him, a passion, a scent,

The world goes turning, turning, the season

Sieves earth to its one sure element

And the blood beats beyond reason.

 

Then quiet, and birds folding their wings,

The new moon waiting for years to be stared at here,

The season sinks to satisfied things –

Man with his mind ajar.

[Song for a birth or a death (1961)]

 

En elogi a la creació

 

Aquell ocell, aquella estrella,

aquell espurna en l’ull del tigre

afirmen purament allò que són,

sense cap cerimònia que ho testimoniï.

 

Testimoniar per ordenar, per regular –

així els ocells s’aparellen només durant un temps,

així, per un cert temps, el cel és ple

d’ocells –potser la lluna, tallada prima.

 

I el tigre atrapat dins la gàbia de la seva pell,

sotjant damunt la creació, descansa

per la sang que ha de palpitar –els tambors per a l’inici–

fins que l’ombra de la tigressa llanci

 

sobre d’ell una fosca, una passió, una olor,

el món que va girant, girant, el temps

que garbella la terra fins al seu únic element segur

i la sang bat enllà de la raó.

 

Després, silenci, i ocells plegant les ales,

la nova lluna esperant anys per ser mirada aquí,

El temps s’enfonsa dins les coses satisfetes.

L’home amb la seva ment entreoberta.

 

[Traducció: Jaume Coll Mariné]
| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |