cam

| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |

pos

 

 

 

[Alberto Lins Caldas]

 

 

puro movimento da pedra

pur moviment de la pedra

puro movimiento de la piedra

 

leões e tigres

lleons i tigres

leones y tigres

 

minha pessoa e os tigres

la meva persona i els tigres

 

 

● puro movimento da pedra ●
imovel nesse perdurar ●
marmore gasto pelo vento ●

● cego somente superficie
● boca rasgada e sem lingua
● nenhum coração nada dentro ●

● asas partidas cheias de lodo ●
● parece um tigre destroçado ●
● um passo é anjo dormindo ●

● nessa jaula fria ao redor ●
● isso dorme sem acordar ●
● nesse sono sem ilusão ●

● ele resguarda em silencio ●
● o q confia sem aguardar ●
furias do não renascer ●

● a morte cuida da morte ●
● um se dissolve la dentro ●
● o outro apodrece aqui fora ●

 

 

Δ

 

 

pur moviment de la pedra ●
● immòbil en aquest perdurar ●
● marbre consumit pel vent ●

● cec només superfície ●
● boca esquinçada i sense llengua ●
● cap cor no res dins ●

● ales partides plenes de llot ●
● sembla un tigre destrossat ●
● un pas és àngel dormint ●

● en aquesta gàbia freda a l’entorn ●
● allò dorm sense despertar ●
● en aquest son sense il·lusió ●

● ell resguarda en silenci ●
● allò que confia sense esperar ●
● fúries del no renàixer ●

● la mort té cura de la mort ●
● un es dissol allí dins ●
● l’altre es podreix ací fora ●

 

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

 

Δ

 

 

puro movimiento de la piedra
inmóvil en ese perdurar ●
mármol consumido por el viento
ciego solamente superficie
● boca rasgada y sin lengua
● ni un corazón nada dentro

alas partidas llenas de lodo
parece un tigre destrozado
● un paso es ángel durmiendo

● en esa jaula fría alrededor
eso duerme sin despertar ●
● en ese sueño sin ilusión

él resguarda en silencio ●
● lo que confía sin aguardar
furias del no renacer

● la muerte cuida de la muerte
uno se disuelve allí dentro
● el otro se pudre aquí fuera

 

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

 

Δ

 

 

leões e tigres

 

● se o nosso domador multiplicasse os leões ●

● além de tudo q fosse possível e os tigres ●

● como se fossem ratos num vasto vinhedo ●

 

?inda assim continuaria domador o nosso ●

● velho domador ou sairia ele correndo ●

● como um vinhateiro depois da colheita ●

 

● pra isso chamamos nosso domador e ele ●

● entendendo intimamente a dura questão ●

● garantiu q seria eternamente domador ●

 

● disse q ele seria domador no infinito ●

● dos leões no infinito dos tigres e panteras ●

● no infinito de todos os gatos do mundo ●

 

● com certeza isso nos deixou bem alegres ●

● foi tanto assim q fizemos essa festa ●

● onde todos nos dançamos e rimos ●

 

● como se a morte viesse doida essa noite ●

● pra devorar cada um de nos como se nos ●

● fossemos ratos na boca dum leão na boca ●

 

● de todos os infinitos tigres infinitas

● panteras q fazem o nosso velho domador ●

● insistir em ser sempre nosso domador ●

 

● mas depois terminada essa bela festa ●

● vamos perguntar novamente ao domador ●

● se é verdade tudo o q ele nos disse ●

 

 

Δ

 

 

lleons i tigres

 

● si el nostre domador multipliqués els lleons ●

● més enllà de tot el q fos possible i els tigres ●

● com si fossin ratolins en una vasta vinya ●

 

● ? encara així seguiria sent domador el nostre ●

● vell domador o eixiria corrent ●

● com un vinyater després de la collita ●

 

● per a això cridem el nostre domador i ell ●

● entenent íntimament la dura qüestió●

● ens garantí q seria eternament domador ●

 

● digué q ell seria domador en l’infinit ●

● dels lleons en l’infinit dels tigres i panteres ●

● en l’infinit de tots els gats del món ●

 

● segurament això  ens deixà ben contents ●

● fou tant així q férem aquesta festa ●

● on tots nosaltres ballàrem i riguérem ●

 

● como si la mort vingués boja aquesta nit ●

● per devorar cadascun de nosaltres com si ●

● fóssim ratolins en la boca d’un lleó en la boca ●

 

● de tots els infinits tigres infinites ●

● panteres q fan el nostre vell domador ●

● insistir en ser sempre el nostre domador ●

 

● però una vegada acabada aquesta bella festa ●

● preguntarem de bell nou al domador ●

● si és veritat tot el q ell ens ha dit ●

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

 

Δ

 

 

leones y tigres

 

● si nuestro domador multiplicase los leones ●

● más allá de todo lo que fuese posible y los tigres ●

● como si fuesen ratones en una vasta viña ●

 

● ? aun así seguiría siendo domador nuestro ●

● viejo domador o saldría corriendo ●

● como un viñador después de la cosecha ●

 

● para eso llaman a nuestro domador y él ●

● entendiendo íntimamente la dura cuestión●

● nos garantizó q sería eternamente domador ●

 

● dijo q él sería domador en el infinito ●

● de los leones en el infinito de los tigres y panteras ●

● en el infinito de todos los gatos del mundo ●

 

● seguramente eso nos dejó muy contentos ●

● fue tanto así q hicimos esta fiesta ●

● donde todos nosotros bailamos y reímos ●

 

● como si la muerte llegase loca esta noche ●

● para devorar a cada uno de nosotros como si ●

● fuésemos ratones en la boca de un león en la boca ●

 

● de todos los infinitos tigres infinitas ●

● panteras q hacen a nuestro viejo domador ●

● insistir en ser siempre nuestro domador ●

 

● pero una vez terminada esta bella fiesta ●

● preguntaremos de nuevo al domador ●

● si es verdad todo lo nos ha dicho ●

 

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

 

Δ

 

 

minha pessoa e os tigres

 

minha pessoa observa ●

● a matança das aves

● a morte dos porcos

 

● dos bois e escravos

● o tanto sangue

aqui no chão

 

● de alabastro coalhado

● de sangue q escorre ●

● do centro ate o rio

 

● tudo pros 2 tigres ●

● de minha pessoa beber

● agua doce e sangue

 

ao mesmo tempo ●

libertos das coleiras

bebendo sangue

 

bebendo agua doce

porq assim adoram

● viver os 2 tigres ●

 

● de minha pessoa

libertos da coleira

bebendo agua doce

 

bebendo sangue

● das aves dos porcos

● dos bois dos escravos

 

● mas os 2 tigres ●

● de minha pessoa

tão tristes demais

 

tão tristes ●

● q minha pessoa

● precisa fazer logo

 

alguma coisa

● antes q os 2 tigres ●

morram de tristeza

 

assim minha pessoa

● ordena q cesse logo

● a matança das aves

 

● a matança dos bois

● a morte dos porcos

pra q os 2 tigres ●

 

● voltem a viver voltem ●

● a ronronar no peito

● de minha pessoa

 

depois de beberem

● a agua doce

● do rio

 

● com sangue bom

sangue q não endurece

sangue de sempre ●Δ

 

la meva persona i els tigres

 

● la meva persona observa ●

 ● la matança de les aus ●

● la mort dels porcs ●

 

● dels bous i esclaus ●

● el tanta sang ●

● aquí al terra ●

 

● d’alabastre quallat ●

● de sang q degota ●

● del centre fins al riu ●

 

● tot pels 2 tigres ●

● que beuen de la meva persona ●

● aigua dolça i sang ●

 

● al mateix temps ●

● alliberats dels collars ●

● bevent sang ●

 

● bevent aigua dolça ●

perq així els agrada ●

● molt viure als 2 tigres ●

 

● de la meva persona ●

● alliberats del collar ●

● bevent aigua dolça ●

 

● bevent sang ●

● de les aus dels porcs ●

● dels bous dels esclaus ●

 

● però els 2 tigres ●

● de la meva persona ●

● tan excessivament tristos ●

 

● tan tristos ●

● q la meva persona ●

● cal que faci després ●

 

● alguna cosa ●

● abans que els 2 tigres ●

● morin de tristesa ●

 

● així la meva persona ●

● ordena que cessi de seguida ●

● la matança de les aus ●

 

● la matança dels bous ●

● la mort dels porcs ●

perq els 2 tigres ●

 

● tornen a viure tornen ●

● a fer rum-rum al pit ●

● de la meva persona ●

 

● després de beure ells ●

● l’aigua dolça ●

● del riu ●

 

● amb sang bona ●

● sang que no s’endureix ●

● sang de sempre ●


[Traducció: Joan Navarro]


Δ

 

 

| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |