siew

| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |

 

 

 

 

[Alfred Siew]

 

Tiger beers at Newton
[
Cerveses de tigre al Newton]

 

Tiger beers at Newton
no barley fields here
for the harvest,
hazy skies,
not white beaches—
in a perpetual summer

that fill our melancholy
over Tigers at Newton:

swimming amongst coral reefs,
a couple of boobsy girlies
string up bikinies
on a sun-drenched yacht

somewhere in shimmering green waters,
quiet drainwaters.

Δ

Cerveses de tigre al Newton

aquí no hi ha camps d'ordi
per a la collita,
ni cels calitjosos,
ni blanques platges-
en un perpetu estiu

que òmpliguen la nostra malenconia
pels tigres al Newton:

nadant entre els baixos de corall,
un parell de xiquetes de pits incipients
estenen els biquinis
en un iot amarat de sol

en algun lloc d'aigües 
verdes i tornassolades,
tranquil·les aigües de claveguera.

[Traducció de Maria Gironés i Joan Navarro]

Δ

| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |