Era cassador, Gileta

Era cassador, Gileta,
pescador me volen fer,
mes l'amor no té filats,
arch, fletxas y flama té.
Volguí caçar una fera
amable sempre y cruel.
Perquè ab lo cor d'una tigre
junta d'un àngel la veu;
però no mostra estelada
la bella, nevada pell,
porta en los ulls les esteles
y en la cara tot lo cel.
No tiny en sanch la boqueta
sinó en encesos clavells,
que mata d'amor si mata,
com té de perles las dents.
A marítimes empreses
guarde sos filats Canet,
que sols aspiro a la glòria
de prendrer la que m'ha pres.

                                 [Francesc Fontanella (1622-1684/85)]
 

[La poesia de Francesc Fontanella, I a cura de Maria-Mercè Miró, Curial, Barcelona 1995]
 

 

| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |