D

Armand Monjo | sèrieAlfa 89

 

Imatge: Sophia Navarro Perez

 

 

Armand Monjo

 

 

[13] Et je vous habite mes frères

 

[13] I us habito germans meus

[13] Y os habito hermanos míos

[13] E habito-vos irmãos meus

 

 

 

fr

ET JE vous habite mes frères

d’aujourd’hui en proie à demain

j’habite l’avenir de vos enfants

la caverne de vos ancêtres

Inscrit dans la grande aventure commune

je suis du ventre et de la queue de la comète

de la tribu du groupe de l’équipe

Je boite avec la brebis lasse

je bêle avec l’agneau perdu

je pousse et je baisse la tête

avec le bélier qui creuse le chemin

Un de la foule j’y sens battre ses colères

Ses cris convulsent mes regards

Fil de la trame

je peux être aussi

soie des broderies

pour être utile à deux niveaux

Je saigne en tes moindres éclats

homme dynamité

J’ai ta fièvre    En tes os je tremble

j’explose en tes soirs triomphants

Et je suis aussi le ciment

— main ou regard — du plus rudimentaire

du plus timide appel à la fraternité

Avec vous tous

je pousse à la roue de ce monde

J’habite

             J’en suis habité

 

(1979)

 

cat

I US habito germans meus

d’avui atrapats pel demà

habito l’avenir dels vostres nens

la caverna dels vostres ancestres

Inscrit en la gran aventura comuna

soc del ventre i de la cua del cometa

de la tribu del grup de l’equip

Coixejo amb l’ovella cansada

belo amb l’anyell perdut

empento i abaixo el cap

amb el moltó que excava el camí

Un de la multitud hi sento bategar les seves ràbies

Els seus crits convulsen les meves mirades

Fil de la trama

puc ser també

seda dels brodats

per a ser útil a dos nivells

Sagno amb els teus més petits esclats

home dinamitat

Tinc la teva febre    En els teus ossos tremolo

exploto en els teus vespres triomfants

I soc també el ciment

—mà o mirada— de la més rudimentària

de la més tímida crida a la fraternitat

Amb tots vosaltres

dono un cop de mà a aquest món

Habito

            En soc habitat

 

(1979)

 

[Traducció: Dolors Català i Joan Navarro]

 

esp

Y OS habito hermanos míos

de hoy acosados por el mañana

habito el porvenir de vuestros niños

la caverna de vuestros ancestros

Inscrito en la gran aventura común

soy del vientre y de la cola del cometa

de la tribu del grupo del equipo

Cojeo con la oveja cansada

balo con el cordero perdido

empujo y bajo la cabeza

con el carnero que excava el camino

A uno de la multitud oigo latir sus rabias

Sus gritos convulsionan mis miradas

Hilo de la trama

puedo ser también

seda de los bordados

para ser útil a dos niveles

Sangro con tus menores estallidos

hombre dinamitado

Tengo tu fiebre    En tus huesos tiemblo

exploto en tus tardes triunfantes

Y soy también el cemento

mano o mirada— de la más rudimentaria

de la más tímida llamada a la fraternidad

Con todos vosotros

echo una mano a este mundo

Habito

            Soy habitado

 

(1979)

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

port

E HABITO-VOS irmãos meus

de hoje possuídos pelo amanhã

habito o porvir de vossos meninos

a caverna de vossos ancestrais

Inscrito na grande aventura comum

sou do ventre e da cauda do cometa

da tribo do grupo da equipe

Coxeio com a ovelha cansada

balo com o cordeiro perdido

empurro e baixo a cabeça

com o carneiro que escava o caminho

Um da multidão sinto ouço bater suas raivas

Seus gritos convulsionam meus olhares

Fio da trama

posso ser também

seda dos bordados

para ser útil a dois níveis

Sangro com os teus menores estouros

homem dinamitado

Tenho tua febre    Nos teus ossos tremo

explodo nas tuas tardes triunfantes

E sou também o cimento

—mão ou olhar— da mais rudimentar

da mais tímido apelo à fraternidade

Com todos vocês

dou uma mão a este mundo

Habito

            Sou habitado

 

(1979)

 

[Tradução: Joan Navarro]

 

 

89

 

 

índex

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer