D

Quatre poetes cubans | sèrieAlfa 88

 

Imatge: Consol Martínez Bella

 

 

Ketty Blanco

 

 

Escrito al borde del agua

Ser

 

Escrit a frec de l’aigua

Ser

 

Escrito à beira da agua

Ser

 

Écrit au bord de l’eau

Être

 

 

esp

Escrito al borde del agua

 

No soy Helena de Troya, pero soy bella,

le digo cada mañana al espejo.

No necesito un palacio en la niebla.

O la ruina de un palacio en la niebla

para saberme dichosa.

Mi nombre es otro, mi nombre

clavado entre inútiles palabras.

No soy Helena de Troya, pero al barrer estas cenizas

algo habrá sido diferente.

 

esp2

Ser

 

El helado se derrite en mi mano.

Una gota cae sobre el vestido.

La dejo ser.

Las religiones se disputan el ser.

Los filósofos discuten sobre el ser.

Mientras,

una mancha oscura

es

en mi ropa.

 

Ketty Blanco, Guáimaro, 1984. Poeta y narradora. Licenciada en Ciencias de la Religión por el ISECRE, La Habana, 2012. Ha obtenido diversos premios y reconocimientos. Tiene publicados el libro de poesía Quién anda ahí, Polibea, Madrid, 2019 y Caído del cielo, literatura infantil, Aldabón, Cuba, 2020. Obras suyas han sido publicadas en revistas y antologías, en Cuba, España, Estados Unidos, México, Chile, Italia, Croacia y Japón.

 

 

88

 

cat1

Escrit a frec de l’aigua

 

No soc Hèlena de Troia, però soc bella,

li dic cada matí a l’espill.

No necessito un palau en la boira.

O la ruïna d’un palau en la boira

per saber-me feliç.

El meu nom és un altre, el meu nom

clavat entre inútils paraules.

No soc Hèlena de Troia, però a l’agranar aquestes cendres

alguna cosa haurà estat diferent.

 

cat2

Ser

 

El gelat es fon a la meva mà.

Una gota cau sobre el vestit.

La deixo ser.

Les religions es disputen el ser.

Els filòsofs discuteixen sobre el ser.

En l’endemig,

una taca fosca

és

a la meva roba.

 

Ketty Blanco, Guáimaro, 1984. Poeta i narradora. Llicenciada en Ciències de la Religió pel ISECRE, La Habana, 2012. Ha guanyat diversos premis i reconeixements. Ha publicat el llibre de poesia Quién anda ahí, Polibea, Madrid, 2019i  Caído del cielo, literatura infantil, Aldabón, Cuba, 2020. Ha publicat obra seva en revistes i antologies, a Cuba, España, Estats Units, Mèxic, Xile, Itàlia, Croàcia i Japó.

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

 

88

 

port1

Escrito à beira da água

 

Não sou Helena de Troia, mas sou bonita,

lhe digo cada manhã ao espelho.

Não necessito um palácio no nevoeiro.

Ou a ruína de um palácio no nevoeiro

para saber-me feliz.

O meu nome é outro, o meu nome

cravado entre inúteis palavras.

Não sou Helena de Troia, mas ao varrer estas cinzas

algo terá sido diferente.

 

port2

Ser

 

O sorvete se derrete na minha mão.

Uma gota cai sobre o vestido.

Deixo-a ser.

As religiões disputam-se o ser.

Os filósofos discutem sobre o ser.

Enquanto isso,

uma mancha escura

é

na minha roupa.

 

Ketty Blanco, Guáimaro, 1984. Poeta e narradora. Licenciada em Ciências da Religião pelo ISECRE, La Habana, 2012. Obteve diversos prêmios e reconhecimentos. Publicou o livro de poesia Quién anda ahí, Polibea, Madrid, 2019 e Caído del cielo, literatura infantil, Aldabón, Cuba, 2020. Obras suas têm sido publicadas em revistas e antologias, em Cuba, Espanha, Estados Unidos, México, Chile, Itália, Croácia e Japão.

 

[Tradução: Joan Navarro]

 

 

88

 

fr1

Écrit au bord de l’eau

 

Je ne suis pas Hélène de Troie, mais je suis belle,

je le dis chaque matin à mon miroir.

Je n’ai pas besoin d’un palais dans la brume.

Ou la ruine d’un palais dans la brume

Pour me savoir heureuse.

Mon nom est autre, mon nom

Cloué entre d’inutiles mots.

Je ne suis pas Hélène de Troie, mais en balayant ces cendres

Quelque chose a dû être différente.

 

fr2

Être

 

La glace fond dans ma main.

Une goutte tombe sur ma robe.

Je la laisse être.

Les religions se disputent l’être.

Les philosophes discutent de l’être.

Pendant ce temps,

Une tache sombre

est

sur mes vêtements.

 

Ketty Blanco, Guáimaro, 1984. Poétesse et narratrice.  Elle est titulaire d’une licence en Sciences Religieuses de l’ISECRE, La Habana, 2012. Elle a reçu plusieurs prix et d’autres formes de reconnaissance. Elle a publié le recueil de poésie  Quién anda ahí, Polibea, Madrid, 2019 et Caído del cielo, littérature pour enfants, Aldabón, Cuba, 2020. D’autres œuvres ont été publiées dans des revues et anthologies, à cuba, en Espagne, aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Italie, en Croatie et au Japon.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

88

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer