sèrieAlfa núm. 86

 

 

 

Pier Paolo Pasolini, Bologna, 5 marzo 1922 - Ostia (Roma), 2 novembre 1975. Scrittore, poeta e regista cinematografico italiano. L’opera letteraria di Pasolini abbraccia una grande varietà di generi: dalla raccolta di poesia popolare ai saggi critica letteraria, dalla narrativa neorealista agli articoli su temi politici e sociali, dalle sceneggiature cinematografiche, sia per sé sia commissionate, alle opere e alle traduzioni teatrali. La sua immensa e innovativa produzione poetica ancora sorprende i lettori che vi si avvicinano.

Le poesie qui pubblicate fanno parte del livro La nuova gioventú. Poesie friulane 1941-1974. Einaudi, 1976.

 

 

Pier Paolo Pasolini. Bolonya, 5 de març del 1922 - Òstia, Roma, 2 de novembre del 1975. Escriptor, poeta i director de cinema italià. L'obra literària de Pasolini abasta una gran varietat de gèneres: des de la recopilació de poesia popular fins als assaigs de crítica literària, des de la narrativa neorealista fins als articles sobre temes polítics i socials, des de guions cinematogràfics propis i d’encàrrec fins a obres de teatre i traduccions teatrals. La seua immensa, intensa i innovadora producció poètica sobta encara els lectors actuals que s’hi acosten.

 

Els poemes aquí publicats pertanyen al llibre La nuova gioventú. Poesie friulane 1941-1974. Einaudi, 1976.

 

 

Pier Paolo Pasolini. Boloña, 5 de marzo de 1922 - Ostia, Roma, 2 de noviembre del 1975. Escritor, poeta y director de cine italiano. La obra literaria de Pasolini abarca una gran variedad de géneros: desde la recopilación de poesía popular hasta los ensayos de crítica literaria, desde la narrativa neorrealista hasta los artículos sobre temas políticos y sociales, desde guiones cinematográficos propios y de encargo hasta obres de teatro y traducciones teatrales. Su inmensa, intensa e innovadora producción poética sorprende aún a los lectores actuales que se aproximan a ella.

 

Los poemas aquí publicados pertenecen al libro La nuova gioventú. Poesie friulane 1941-1974. Einaudi, 1976.

 

 

Pier Paolo Pasolini. Bolonha, 5 de março de 1922 - Óstia, Roma, 2 de novembro de 1975. Escritor, poeta e diretor de cinema italiano. A obra literária de Pasolini abarca uma grande variedade de géneros: desde a recopilação de poesia popular até os ensaios de crítica literária, desde a narrativa neorrealista até os artigos sobre temas políticos e sociais, desde roteiros cinematográficos próprios e de encomenda até obras de teatro e traduções teatrais. A sua intensa e inovadora produção poética surpreende ainda os leitores atuais que se aproximam dela.

 

Os poemas publicados aqui pertencem ao livro La nuova gioventú. Poesie friulane 1941-1974. Einaudi, 1976.

 

 

Pier Paolo Pasolini. Né le 5 mars 1922 à Bologne, assassiné le 2 novembre 1975 à Ostie (Rome). Écrivain, poète et réalisateur italien. L’œuvre littéraire de Pasolini recouvre une grande variété de genres : des recueils de poésie populaire aux essais de critique littéraire, des romans néoréalistes aux articles sur des thèmes politiques et sociaux, des scénarios de films propres et sur demande  aux pièces de théâtre et aux traductions théâtrales. Son immense, intense et innovatrice production poétique surprend encore les lecteurs actuels qui s’en approchent.

 

Les poèmes publiés ici appartiennent au livre La nuova gioventú. Poesie friulane 1941-1974. Einaudi, 1976.

 

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |