D

Pier Paolo Pasolini | sèrieAlfa 86

 

Dibuix: Joan Basset

 

 

Pier Paolo Pasolini

 

 

Vilota (1942)

 

Vilotta

Vilotta

Vilotta

Vilotta

Vilotta

 

Vilota (1974)

 

Vilotta

Vilotta

Vilotta

Vilotta

Vilotta

 

 

 

Friu

VILOTA (1942)

 

O ciamps lontàns! Miris-cis!

fresc cianti e fresc i vai,

vustri antic soranèl,

in miès dai muàrs rivaj.

 

 

VILLOTTA. O campi lontani! Mirische! fresco canto e fresco vado, vostro antico ragazzetto, in mezzo alle morte prodaie.

 

[Traduzione: Pier Paolo Pasolini]

 

VILLOTTA. Oh, camps llunyans! Mirische! fresc canto i fresc camino, el vostre antic xavalet, al mig dels ribassos morts.  

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

VILLOTA. ¡Oh, campos lejanos! ¡Mirische! fresco canto y fresco camino, vuestro antiguo muchachito, en medio de los ribazos muertos.

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

VILLOTTA. Oh, campos distantes! Mirische! fresco canto e fresco vou, vosso antigo rapazinho, no meio das mortas ribanceiras.

 

[Tradução: Joan Navarro]

 

VILLOTTA. Oh champs lointains ! Mirische ! je chante frais et je marche frais, votre ancien gamin, au milieu des talus morts.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

86

 

friu2

VILOTA (1974)

 

O ciamps lontans! Miris’cis!

Ciantànd o no ciantànd,

no sai coma quand,

alc di umàn al è finít!

 

 

VILLOTTA. Campi lontani! Mirische! Cantando o non cantando, non so come né quando, qualcosa di umano è finito!

 

[Traduzione: Pier Paolo Pasolini]

 

VILLOTTA. Camps llunyans! Mirische!  Cantant o no cantant, no sé com ni quan, alguna cosa humana s’ha acabat!

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

VILLOTA. ¡Campos lejanos! ¡Mirische! ¡Cantando o no cantando, no sé cómo ni cuándo, algo humano se ha terminado!

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

VILLOTTA. Campos distantes! Mirische! Cantando ou não cantando, não sei como nem quando, alguma coisa humana acabou!

 

[Tradução: Joan Navarro]

 

VILLOTTA. Champs lointains ! Mirische ! En chantant ou en ne chantant pas, je ne sais ni comment ni quand, quelque chose d’humain a changé !

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer