Foto: Jesús Prats

 

Anna Moner (Vila-real, la Plana Baixa) i Sebastià Carratalà (la Vilavella, la Plana Baixa) són artistes i escriptors. Treballen en equip des del 1987. Han exposat la seua obra a Castelló de la Plana, València, Madrid, Sevilla, Ceret, Bordeus, Nantes i París, entre altres ciutats. Els cossos agredits, una de les seus últimes propostes, s’ha pogut veure, des del 2015, a El Convent Espai d’Art de Vila-real, el Centre Cultural Mario Monreal de Sagunt, l’Octubre Centre de Cultura Contemporània de València, al MUMA d’Alzira, el Centre Cultural Ovidi Montllor d’Alcoi, el Museu de Xàbia, la Casa de la Cultura de l’Alcúdia i la Casa del Cable de Xàbia.

 

Han escrit conjuntament textos per a catàlegs d’exposicions i revistes especialitzades com ara Cimal Arte Internacional, Ars Mediterranea, Serra d’Or i Mètode. Són coautors de l’obra teatral La morta enamorada, estrenada el 2010 al Gran Teatre d’Alzira i el 2011 al Teatro Alcázar de Madrid en la versió en castellà. Col·laboren en diversos mitjans de comunicació: Diari La Veu, Levante-EMV, Cartelera Túria i les revistes Lletraferit i El món d’ahir. Anna Moner ha conduït La biblioteca d’Hipàtia, l’espai de literatura d’Al ras, el magazín matinal de la ràdio d’À Punt Mèdia, i actualment duu a terme l’espai La llanterna màgica. A més, tots dos dirigeixen i presenten el programa setmanal Gabinet de curiositats.

 

 

Sebastià Carratalà ha obtingut el Premi Enric Valor de narrativa curta de l’Alcúdia de Crespins, (2014) i el Premi Llegir de la Fundació Bromera per al foment de la lectura (2014). Ha publicat A l’ombra del temps (Pruna Llibres, 2017).

Anna Moner ha publicat una quinzena de relats en diverses col·leccions i reculls, i, a més, les novel·les Les mans de la deixebla (Bromera, 2011), Premi Enric Valor de la Diputació d’Alacant; El retorn de l’Hongarès (Bromera, 2015), Premi Alfons el Magnànim de la Diputació de València, Premi Túria i Drac de Sant Jordi 2015 de Catalunya Ràdio i el diari cultural Núvol, La mirada de vidre (Bromera, 2019), Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira. També ha publicat Gabinet de curiositats (Pruna Llibres, 2015), Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians al millor assaig. Ha estat l’Ambaixadora de la Lectura 2017.

 

*

 

Anna Moner (Vila-real, la Plana Baixa, País Valenciano) y Sebastià Carratalà (la Vilavella, la Plana Baixa, País Valenciano) son artistas y escritores. Trabajan en equipo desde 1987. Han expuesto su obra en Castelló de la Plana, València, Madrid, Sevilla, Céret, Burdeos, Nantes y París, entre otras ciudades. Els cossos agredits, una de sus últimas propuestas, se ha podido ver, desde 2015, en Vila-real, Sagunt, València, Alzira, Alcoi, la Alcúdia y Xàbia.

 

Han escrito conjuntamente textos para catálogos de exposiciones y revistas especializadas. Son coautores de la obra teatral La morta enamorada, estrenada en 2010 en el Gran Teatro de Alzira y en 2011 en el Teatro Alcázar de Madrid en la versión en castellano. Colaboran en diversos medios de comunicación del País Valenciano. Anna Moner ha conducido el programa de radio La biblioteca d’Hipàtia, un espacio de literatura para À Punt Mèdia, y se ocupa también de La llanterna màgica. Además, los dos dirigen y presentan el programa semanal Gabinet de curiositats.

 

Sebastià Carratalà, ganador de diversos premios, ha publicado A l’ombra del temps (Pruna Llibres, 2017). Anna Moner ha publicado una quincena de relatos en diversas colecciones y recopilaciones, y, además, las novelas premiadas Les mans de la deixebla (Bromera, 2011), El retorn de l’Hongarès (Bromera, 2015), La mirada de vidre (Bromera, 2019). También ha publicado Gabinet de curiositats (Pruna Llibres, 2015), que recibió el Premio de la Crítica de los Escritores Valencianos al mejor ensayo. Ha sido la Embajadora de la Lectura 2017.

 

*

 

Anna Moner (Vila-real, la Plana Baixa, País Valenciano) e Sebastià Carratalà (la Vilavella, la Plana Baixa, País Valenciano) são artistas e escritores. Trabalham em equipe desde 1987. Expuseram sua obra em Castelló de la Plana, Valência, Madrid, Sevilla, Céret, Bordéus, Nantes e Paris, entre outras cidades. Els cossos agredits, uma das sua últimas propostas, pôde ser vista, desde 2015, em Vila-real, Sagunt, València, Alzira, Alcoi, la Alcúdia e Xàbia.

 

Escreveram conjuntamente textos para catálogos de exposições e revistas especializadas. São coautores da obra teatral La morta enamorada, estreada em 2010 no Gran Teatro de Alzira e em 2011 no Teatro Alcázar de Madrid na versão em castelhano. Colaboram em diversos meios de comunicação do País Valenciano. Anna Moner conduziu o programa de radio La biblioteca d’Hipàtia, um espaço de literatura para À Punt Mèdia, e se ocupa também de La llanterna màgica. Além disso, os dois dirigem e apresentam o programa semanal Gabinet de curiositats.

 

Sebastià Carratalà, ganhador de diversos prêmios, publicou A l’ombra del temps (Pruna Llibres, 2017). Anna Moner publicou uma quinzena de relatos em diversas coleções e recopilações, e, além disso os romances premiados Les mans de la deixebla (Bromera, 2011), El retorn de l’Hongarès (Bromera, 2015) e La mirada de vidre (Bromera, 2019). Também publicou Gabinet de curiositats (Pruna Llibres, 2015), que recebeu o Prêmio da Crítica dos Escritores Valencianos de melhor ensaio. Foi Embaixadora da Leitura 2017.

 

*

 

Anna Moner (Vila-real, Plana Baixa, Pays Valencien) et Sebastià Carratalà (Vilavella, Plana Baixa, Pays Valencien), sont des artistes et des écrivains. Ils travaillent en équipe depuis 1987. Ils ont exposé leurs travaux à Castelló de la Plana, à Valence, à Madrid, à Séville, à Céret, à Bordeaux, à Nantes et à Paris, entre autres villes. Depuis 2015, on peut voir l’une de leurs dernières propositions, Els cossos agredits, à Vila-real, Sagunt, Valence, Alzira, Alcoi, La Alcúdia et Xàbia.

 

Ils ont écrit conjointement des textes pour des catalogues d'exposition et des magazines spécialisés. Ils sont co-auteurs de la pièce de théâtre La morta enamorada, représentée la première fois en 2010 au Grand théâtre d’Alzira puis, en 2011, en version castillane, au Teatro Alcázar de Madrid. Ils collaborent dans divers médias du Pays Valencien. Anna Moner a dirigé l’émission radiophonique La bibliothèque d’Hipàtia, espace de littérature pour À Punt Mèdia, et s’occupe également de La llanterna màgica. En outre, les deux dirigent et présentent le programme hebdomadaire cabinet de  curiosités.

 

Sebastià Carratalà, lauréat de plusieurs prix, a publié A l’ombra del temps (Pruna Llibres, 2017). Anna Moner a publié une quinzaine de nouvelles dans diverses collections et compilations, outre les romans primés Les mans de la deixebla (Bromera, 2011), El retorn de l’Hongarès (Bromera, 2015), La mirada de vidre (Bromera , 2019). Elle a également publié Gabinet de curiositats (Pruna Llibres, 2015), qui a reçu le Prix de la critique des écrivains valenciens pour le meilleur essai. Elle a été ambassadrice de la lecture  2017.

 

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer