D

Joan Perelló | sèrieAlfa 82

 

Imatge: Ray Perez

 

 

Joan Perelló

 

 

Dos sonets blancs

 

Dos sonetos blancos

 

Dois sonetos brancos

 

Deux sonnets blancs

 

 

 

cat1

DOS SONETS BLANCS

 

car l’amour et la mort n’est qu’une même chose

RONSARD

 

 

I

 

L’amor

 

Abrinant els murmuris, la cadència

dels minuts que ens socarren, estovats

com la serena amb sofre, l’alba nua,

callam amb lleus sospirs el vagit tens,

el broll de l’ànsia als ulls, el ronc del cor,

estassats dins un bres amb l’encalmada

del desig, vanitat de cossos junts,

voràgine, suor, clivell als llavis,

la febre de la pell, la lentitud

de la mar que ens atansa a la vorera,

en no voler que es mori la nit densa

ni que abaixi bandera el foc roent,

dansa de plenitud, assaciant

la saliva que es perd pels enfonyalls.

 

 

II

 

La mort

 

Soc el gest del sarcasme a l’hora densa

envernissant la fusta de l’alenda,

humits els crisantems, el cotó als llavis,

les mans tustant el zinc, un sulfur d’ànsia,

el tacte del setí, l’ebri formol,

palada de ciment, pell de sauló,

l’arcà sota els ulls clucs per sempre més.

Soc la dalla que encalça la fredor,

les messes del silenci a l’infinit,

flama de llum cerós, aigua d’estígia,

cantant el gori-gori o un intens rèquiem.

Soc qui adesa els avesos per romandre

al fossar de les ombres, un rés fútil.

Soc el mosso d’espases de la mort.

 

 

Joan Perelló (Campos, 1953) publica llibres de poesia d’ençà 1973 i des de llavors ha vist editats catorze llibres de poemes, el darrer dels quals  és Paisatge en pèl (Adia ed., 2018). L’any 2017 va publicar una auto-antologia amb poemes que abasten des de 1973 fins el 2016 sota el títol de Abecedaris de crepuscles. Dins el camp de la narrativa ha publicat tres llibres, essent La ginebra trista del cafè Balzac (El Gall editor, 2019) el seu darrer llibre de relats breus.

 

 

82

 

esp1

DOS SONETOS BLANCOS

 

car l’amour et la mort n’est qu’une même chose

RONSARD

 

 

I

 

El amor

 

Atenuando los murmullos, la cadencia

de los minutos que nos chamuscan, ablandados

como el relente con azufre, el alba desnuda,

acallamos con leves suspiros el vagido tenso,

el chorro del ansia en los ojos, el ronquido del corazón,

segados dentro de una cuna con la calma

del deseo, vanidad de cuerpos juntos,

vorágine, sudor, grieta en los labios,

la fiebre de la piel, la lentitud

del mar que nos acerca a la orilla,

no queriendo que se muera la noche densa

ni que se rinda el fuego candente,

danza de plenitud, saciando

la saliva que se pierde por los escondrijos.

 

 

II

 

La muerte

 

Soy el gesto del sarcasmo en la hora densa

barnizando la madera del aliento,

húmedos los crisantemos, el algodón en los labios,

las manos golpeando el zinc, un sulfuro de ansia,

el tacto del satén, el ebrio formol,

palada de cemento, piel de sablón,

el arcano bajo los ojos cerrados para siempre jamás.

Soy la guadaña que persigue el frío,

las mieses del silencio en el infinito,

llama de lámpara cerosa, agua de estigia,

cantando el gorigori o un intenso réquiem.

Soy quien guarda las provisiones para permanecer

en la fosa de las sombras, un rezo fútil.

Soy el mozo de espadas de la muerte

 

 

Joan Perelló (Campos, 1953). Desde 1973 ha publicado catorce libros de poemas, el último ha sido Paisatge en pèl (Adia ed., 2018). En 2017 editó Abecedaris de crepuscles, una antología personal con poemas que van desde 1973 hasta 2016. En el campo de la narrativa ha publicado tres libros, siendo el último La ginebra trista del cafè Balzac (El Gall editor, 2019).

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

reina

82

 

port1

DOIS SONETOS BRANCOS

 

car l’amour et la mort n’est qu’une même chose

RONSARD

 

 

I

 

O amor

 

Atenuando os murmúrios, a cadência

dos minutos que nos chamuscam, abrandados

como o relento com enxofre, a alba despida,

aquietamos com leves suspiros o vagido tenso,

o jorro da ânsia nos olhos, o ronco do coração,

roçados dentro de um berço com a calma

do desejo, vaidade de corpos juntos,

voragem, suor, fenda nos lábios,

a febre da pele, a lentidão

do mar que nos aproxima à margem,

ao não querer que morra a noite densa

nem que se renda o fogo candente,

dança de plenitude, saciando

a saliva que se perde pelos esconderijos.

 

 

II

 

A morte

 

Sou o gesto do sarcasmo na hora densa

envernizando a madeira do alento,

húmidos os crisântemos, o algodão nos lábios,

as mãos batendo o zinco, um sulfureto de ânsia,

o tato do cetim, o ébrio formol,

pazada de cimento, pele de saibro,

o arcano sob os olhos fechados para sempre jamais.

Sou a foice que persegue o frio,

as searas do silêncio no infinito,

chama de lâmpada cerosa, água de estige,

cantando a cantilena fúnebre ou um intenso réquiem.

Sou quem guarda as provisões para permanecer

na cova das sombras, uma reza fútil.

Sou o moço de espadas da morte

 

 

Joan Perelló (Campos, 1953). Desde 1973 publicou catorze livros de poemas, o último foi Paisatge en pèl (Adia ed., 2018). Em 2017 editou Abecedaris de crepuscles, uma antologia pessoal com poemas que vão desde 1973 até 2016. No campo da narrativa publicou três livros, o último La ginebra trista del cafè Balzac (El Gall editor., 2019).

 

[Tradução: Joan Navarro]

 

 

82

 

fr

DEUX SONNETS BLANCS

 

car l’amour et la mort n’est qu’une même chose

RONSARD

 

 

I

 

L’amour

 

Atténuant les murmures, la cadence

des minutes qui nous roussissent, ramollis

comme le serein avec du soufre, l'aube nue,

nous faisons  taire avec de légers soupirs le vagissement tendu,

le flot de l’avidité aux yeux, le ronflement du cœur,

fauchés dans un berceau avec le calme

du désir, vanité des corps joints,

tourbillon, sueur, fissure aux lèvres,

la fièvre de la peau, la lenteur

de la mer qui nous rapproche du rivage

ne voulant pas  que meure la nuit dense

ni que le feu incandescent se rende,

danse de plénitude, rassasiant

la salive qui se perd dans les cachettes.

 

 

II

 

La mort

 

Je suis le geste du sarcasme à l’heure dense

vernissant le bois de l’haleine,

humides les chrysanthèmes, le coton sur les lèvres,

les mains frappant le zinc, un sulfure de désir,

le tact du satin, le formol ivre,

pelletée de ciment, peau de sablon,

l’arcane sous les yeux clos pour toujours.

Je suis la faux qui poursuit la froideur,

les moissons du silence à l’infini,

flamme de lumière cireuse, eau du styx

chantant le thrène ou un requiem intense.

Je suis celui qui garde les provisions pour rester

dans la fosse des ombres, une prière futile.

Je suis le valet d’épées de la mort

 

 

Joan Perelló (Campos, 1953). Depuis 1973, il a publié quatorze recueils de poèmes, le dernier étant Paisatge en pèl (Adia ed., 2018). En 2017, il a édité Abecedaris de crepuscles, une anthologie personnelle avec des poèmes de 1973 à 2016. Dans le domaine de la narration, il a publié trois livres, le dernier en date étant La ginebra trista del café Balzac (El Gall editor, 2019).

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

82

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer