Pepe Cáccamo "Galiza através do espello" 17x33x35

 

Galiza através do espello

 

Galícia a través de l'espill

Galicia a través del espejo

La Galice à travers le miroir

Galicia through the mirror

 

>

 | a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |