a

    Juan Ramón Madariaga

 

Hemisphere

[Hemisphere]

[Hemisphere]

 

Bere munduaren kaosa

[El caos del seu món]

[El caos de su mundo]

 

Ezin bazter ditzakedan hitzak

[Paraules que no puc descartar]

[Palabras que no puedo descartar]

 

Non zaude

[On ets]

[Dónde estás]

 

 

Bilbao, 1962. Euskal Filologia ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean, non euskara-irakasle jardun zuen Euskara Sailean. Honako liburu hauen egilea da, besteak beste: Imentzioaren pergamuak (1989), Galera errepikatuak (1992), Elaien ausardia (1993), hirurak sarituak.


1997an Kritika Saria jaso  zuen Argia sortzen den izartegia poema-liburuagatik, eta 2000an Euskaltzaindiaren saria Amodioa batzuetan bildumagatik. Bere poemetako batzuk han-hemengo antologietan ageri dira, hala nola Milenio, Ultimísima poesía española eta Orbanak izenekoetan. Azken hori 2001era arteko ibilbide poetikoaren laburpen antzekoa da.

 

2000ko abenduan, Euskaltzaindiak antolaturiko Felipe Arrese Beitia saria eskuratu zuen Amodioa Batzuetan izeneko poema liburuarekin.

 

2001eko urrian Gasteizko Bassarai argitaletxearekin Física izeneko poemarioa argitaratzen du. Garai hartan ere, Centro de Estudios Literarios y de Arte de Castilla y León delakoak Quinta Del 63 titulupean agerturiko liburuan bere poema batzuk irakur daitezke gaztelaniaz.

 

2002ko urtean Euskadi Sarirako finalisten artean agertzen da Amodioa Batzuetan izeneko poemarioarengatik. 

 

Izozmendiak poemarioa izan da bere azken lana. Susa argitaletxearekin atera zuen 2003ko udazkenean.

 

Berria egunkarian egiten ditu kolaborazioak eta beste hainbeste aldizkaritan plazaratu ditu bere aportazioak.

 

 

[Bilbao, 1962. Llicenciat en Filologia Basca per la Universitat de Deusto, on va treballar com a professor en el Departament d'Euskara. Ha publicat llibres com ara Imentzioaren pergamuak (Els pergamins de la invenció), 1989, Galera errepikatuak (Pèrdues repetides), 1992), Elaien ausardia (La valentia de les oronelles), 1993, títols que han estat reconeguts amb diversos premis.

 

El 1997 rep el Premi de la Crítica per Argia sortzen den izartegia (El firmament d'on prové la llum) i el 2000 el de l'Acadèmia de la Llengua Basca pel llibre Amodioa batzuetan  (L'amor de vegades). Alguns dels seus poemes han aparegut en antologies com Milenio. Ultimísima poesía española i Orbanak (Taques), llibre que resumeix la seua trajectòria fins el 2001. Posteriorment publica a l'editorial Bassarai el recull de poemes en castellà Física i apareixen alguns dels seus poemes traduïts al castellà a la Quinta Del 63 a càrrec del Centro de Estudios Literarios y de Arte de Castilla y León. La tardor del 2003 publica Izozmendiak (Icebergs) a l'editorial Susa. Ha col·laborat al periòdic Berria i els seus poemes han aparegut en diverses publicacions basques. ]

 

[Bilbao, 1962. Licenciado en Filología Vasca por la
Universidad de Deusto, donde trabajó como profesor en el Departamento de Euskera. Ha publicado libros como Imentzioaren pergamuak (Los pergaminos de la invención, 1989), Galera errepikatuak (Pérdidas repetidas, 1992), Elaien ausardia (La valentía de las golondrinas, 1993), títulos reconocidos con diferentes galardones.

En 1997 recibe el Premio de la Crítica por Argia sortzen den izartegia (El firmamento del que proviene la luz) y en el año 2000 el de la Academia de la Lengua Vasca por la obra Amodioa batzuetan (El amor a veces). Otros poemas han aparecido en antologías como Milenio. Ultimísima poesía española y Orbanak (Manchas), libro que resume su trayectoria hasta el año 2001.

 

Posteriormente publica en la editorial Bassarai el poemario en castellano Física y aparecen algunos de sus poemas traducidos en castellano en la obra Quinta Del 63 producida por el Centro de Estudios Literarios y de Arte de Castilla y León.

 

En el año 2002 y gracias al poemario Amodioa batzuetan (El amor a veces) resulta finalista del Premio Euskadi-Euskadi Saria de literatura.

En el otoño del 2003 publica Izozmendiak (Icebergs) con la editorial Susa.

Ha colaborado habitualmente en el periodico Berria y sus poemas han visto la luz también en otras publicaciones vascas.]
  

 

Hemisphere

 

Mendiak, han hori,

hostoak haizearen bakalupean,

zeru borobilak, argiaren flexioak,

hodeien espedizioak,

arrats-beherako tonu plagiagaitza,

hegan dozen lume zbeteriko bihotz txikiak,

ezereza gehi oroimena,

bakardadea avec distortsioa,

harriak hortzak, hitza baino zaharragoak,

itsasoaren ezberdintasuna, bere hiltze isisla,

bizitzaren ekarpenak, suaren mugak.

 

Argia sortzen den izartegia, Alberdania, 1996

  Ů

 

[Hemisphere]

 

Les muntanyes, aquesta vall,

les fulles en la carícia del vent,

els cels rodons, les flexions de la llum,

les expedicions dels núvols,

el to sense plagi possible de l’ocàs,

els diminuts cors voladors replets de plomes,

el no-res més la memòria,

la soledat avec la distorsió,

les pedres, les dents, més velles que la paraula,

allò diferent de la mar, el seu silenciós morir,

les escapades de la vida,

les fronteres del foc.

 

Argia sortzen den izartegia (El firmament d'on prové la llum) Alberdania, 1996

 

 [Traducció de Joan Navarro*]

 

 Ů

[Hemisphere]

 

Las montañas, ese valle,

las hojas en la caricia del viento,

los cielos redondos, las flexiones de la luz,

las expediciones de las nubes,

el tono sin plagio posible del ocaso,

los diminutos corazones voladores repletos de plumas,

la nada más la memoria,

la soledad avec la distorsión,

las piedras, los dientes, más viejos que la palabra,

lo distinto del mar, su silencioso morir,

los escapes de la vida,

las fronteras del fuego.

 

Argia sortzen den izartegia (El firmamento del que proviene  la luz) Alberdania, 1996

 

 [Traducció de Miren Agur Meabe]

 

  Ů

Bere munduaren kaosa

 

Etxera ailegatzen da lur jota.

Besaulkian etzanen dela bururatzen zaio

bat-batean. Ez ditu jasaten hor gainean dauden

folio guztiak.

Lurrean uzten ditu ezer ez isuri, bota edo

barreiatzeko.

Etzan ondorenean konturatu da egindakoaz.

Ekintza ordenatu honekin ez du bere munduko

kaosa bideratzen.

Loak hartu du eta amets arraroak izan

ditu gero.

 

Argia sortzen den izartegia, Alberdania, 1996

  Ů 

 

[El caos del seu món]

 

Arriba a casa derrotat

Se li passa pel cap estirar-se a la butaca

de sobte. No suporta el munt de folis

que hi ha al seu damunt.  

Els deixa al terra per no escampar, tirar o barrejar

res.

S’ajeu i s’adona del que ha fet.

Amb aquesta ordenada acció no recondueix

el caos del seu món.

Tot seguit

s'adorm i té somnis estranys.

 

 

Argia sortzen den izartegia (El firmament d'on prové la llum) Alberdania, 1996

 

 [Traducció de Joan Navarro*]

 

 Ů

[El caos de su mundo]

 

Llega a casa derrotado.

Se le ocurre que se va a echar en la butaca

de repente. No soporta el montón de folios

que hay en ella.

Los deja en el suelo para no desparramar, tirar o enredar

nada.

Se tumba y se da cuenta de lo que ha hecho.

Con esa ordenada acción no reconduce

el caos de su mundo.

Luego se

duerme y tiene extraños sueños.

  

Argia sortzen den izartegia (El firmamento del que proviene la luz) Alberdania, 1996

 

 [Traducció de Miren Agur Meabe]

 

 Ů 

Ezin bazter ditzakedan hitzak

 

Harritu naiz museoan

birzikla daitezkeen elementuez osaturiko

arte lanekin, margolanekin.

“Materiales de desecho” izeneko bilduma

ederra izan da.

Kartoia, kableak, plastikozko edalontziak,

latorrizko ontziak.

Artista fin hark dena darabilela esan nahi dut.

Nik, ostera, ezin bazter ditzakedan hitzak ditut.

Gomuta, zenit, bihotza, detritu, marrubiak, autopsia,

galtzerdi.

Egunerokoak dira nire lana burutzeko

zerrendatzen ditudan hitzak.

“Materiales de desecho” izenekoa ezin lortu

horrelakoak erabiliko ez banitu.

Zure musuak,

zure gorputza,

zure begirada.

Zu.

Eta hauek ezin birzikla daitezke.

 

                                               Izozmendiak, Susa, 2003

  Ů

[Paraules que no puc descartar]

 

M’han sorprès al museu

les obres, les pintures

elaborades amb elements reciclables.

Bella la col·lecció “Materials de rebuig”.

Cartró, cables, gots de plàstic,

pots de llauna.

Vull dir que aquell hàbil artista ho utilitza tot.

Jo, en canvi, compte amb paraules que no puc descartar.

Record, zenit, cor, detritus, maduixes, autòpsia,

mitjó.

Les paraules que enumere per a executar la meua obra

són de cada dia.

No podria aconseguir un “Materials de rebuig”

si no les utilitzés.

Els teus besos,

el teu cos,

la teua mirada.

Tu.

I aquestes no es poden reciclar.

 

Izozmendiak (Icebergs), Susa, 2003

 

 [Traducció de Joan Navarro*]


 Ů

[Palabras que no puedo descartar]

 

Me han sorprendido en el museo

las obras, las pinturas

compuestas con elementos reciclables.

Hermosa la colección “Materiales de desecho”.

Cartón, cables, vasos de plástico,

botes de hojalata.

Quiero decir que aquel hábil artista lo utiliza todo.

Yo, en cambio, cuento con palabras que no puedo descartar.

Recuerdo, cenit, corazón, detrito, fresas, autopsia,

calcetín.

Las palabras que enumero para ejecutar mi obra

son de a diario.

No podría conseguir un “Materiales de desecho”

si no las utilizase.

Tus besos,

tu cuerpo,

tu mirada.

Tú.

Y ésas no se pueden reciclar.

 

Izozmendiak (Icebergs), Susa, 2003

 [Traducció de Miren Agur Meabe]


 
Ů

[Non zaude]

 

Txikitan, ezpondatik behera jausi nintzeneko hartan

antzeko mina sentitu nuela dut gomutan.

Eskutur okertuak metalezko mina irradiatzen zidan

besoan gora, eta zainetan erretzen zen.

 

Lehen ere antzekoa sentitu dut eskuan

iltzea sartu didatenean.

Lehen kolpean batez ere,

eta gero min irradiatua,

lokietara heltzen zaidana.

Ezkerrekoan ostera, ez da hainbesterako izan,

agian, mailua sostengatzen eta

kolpatzen duenaren begietan malkoak ikusi ditudalako.

Agian mina, partitua sentitu dudalako

edota konortea galtzekotan nengoelako.

 

Txikitan, ezpondatik jausi nintzen

une hartako desio bakarra

nire ama etorri eta besarka nintzala zen.

Orain ez dut besterik desio.

 

                                           Izozmendiak, Susa, 2003

  Ů

[On ets]  

 

Recorde que de petit vaig sentir un dolor semblant

aquella vegada que vaig caure per un talús.

El canell dislocat irradiava un dolor metàl·lic  

que pujava pel braç, i cremava a les venes.

 

Ha estat semblant adés

quan m’han ficat el clau a la mà.

Sobretot el primer cop,

i després aquest dolor irradiat

que m’arriba a les temples. 

En l’esquerra, tanmateix, no n’hi ha hagut per a tant,

tal vegada perquè he vist les llàgrimes als ulls

d’aquell que sosté i colpeja el martell.

Tal vegada perquè he sentit compartir el dolor

o perquè era a punt de perdre els sentits.

 

De petit, el meu únic desig

d’aquell instant quan vaig caure per un talús

va ser que vingués ma mare i m’abracés.

Tampoc ara no desitge  una altra cosa.

 

     Izozmendiak (Icerbergs), Susa, 2003

 

 [Traducció de Joan Navarro*]

 Ů

[Dónde estás]

 

Recuerdo que de pequeño sentí un dolor parecido

aquella vez que caí por un talud.

La muñeca torcida irradiaba un dolor metálico

que subía por el brazo, y se quemaba en las venas.

 

Ha sido parecido antes

cuando me han metido el clavo en la mano.

Sobre todo el primer golpe,

y luego ese dolor irradiado

que me llega a las sienes.

En la izquierda, sin embargo, no ha sido para tanto,

tal vez porque he visto las lágrimas en los ojos

de ése que sostiene y golpea el martillo.

Tal vez porque he sentido compartir el dolor

o porque estaba a punto de perder el sentido.

 

De pequeño, mi único deseo

de aquel instante en que caí por un talud

fue que mi madre viniese y me abrazase.

Tampoco ahora deseo otra cosa.

 

     Izozmendiak (Icerbergs), Susa, 2003

 [Traducció de Miren Agur Meabe]

 

 *[La traducció al català ha estat feta a partir de la traducció espanyola de M.A. Meabe]

 

 Ů

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |