a

Mayra Oyuela

 

[Va nàixer el 29 de juny de 1982 a Tegucigalpa, Hondures. Va obtenir l’any 2001 el primer premi al IV concurs poètic de l’escola Nacional de Belles Arts.  És membre fundadora del Col·lectiu de Poetes Paíspoesible.  Ha publicat en revistes i periòdics d’Hondures. Ha estat inclosa en l’edició del CD Versofónica. 20 poetas. Poesía hondureña 2005. Ha fet lectures per tot el país i fou invitada per l’associació Camino de Nicaragua per a una lectura de poesia jove femenina realitzada a Managua. Actualment prepara la seua primera publicació: Escribiéndole una casa al barco. ]

 

Nació el 29 de junio de 1982 en Tegucigalpa, Honduras. Obtuvo el Primer lugar en el IV Concurso poético  de la Escuela Nacional de Bellas Artes, 2001. Es miembro fundadora del Colectivo de Poetas Paíspoesible. Ha sido publicada en revistas y periódicos de Honduras. Incluida en la edición del CD Versofónica, 20 poetas. Poesía hondureña 2005. Ha tenido lecturas en todo el país y, fue invitada por la Asociación Camino de Nicaragua para una lectura de poesía joven femenina realizada en Managua. Actualmente prepara su primera publicación: Escribiéndole una casa al barco.

 

 

 

 

 

 

Escribiéndole una casa al barco

[Escrivint-li una casa al vaixell]

 

Tragame luna

[Empassa'm lluna]

 

 

 

 

Escribiéndole una casa al barco


Esta casa vuela,
su altura conjura un papalote
que se distorsiona a la distancia.
Esta casa es un mar
y un barco también,
donde crispados, salimos
a contemplar
los delfines más blancos de la locura.
Esta casa tiene un color, un nombre,
su capitán Morgan lanza de sus anzuelos
aurelianos peces,
espectros que devoramos
en lo profundo de los desvelos.
Esta casa barco se desliza
por las olas de una Tegucigalpa oscura
mientras humanos veleros,
navegan lento
dentro de botellas.

  

ΠΑ

[Escrivint-li una casa al vaixell

Aquesta casa vola,
la seua altura conjura un estel
que es distorsiona a distància.
Aquesta casa és una mar
i un vaixell també

on, crispats, eixim
a contemplar
els dofins més blancs de la follia.
Aquesta casa té un color, un nom,
el seu capità Morgan llança dels seus hams
aurelians peixos,
espectres que devorem
en el profund dels neguits.
Aquesta casa vaixell llisca
sobre les ones d’una Tegucigalpa obscura
mentre humans velers
naveguen lentament
dins de botelles.

                                      ]

[Traducció de Joan Navarro]

 

 

ΠΑ

Tragame luna
 
Tragame luna
o aterrizá en este océano que soy.
Mirá que tengo la piel fosilizada de lenguas
y un abanico azul que golpea
desde mis trompas de falopio.

He acampado en la sangre del abismo,
he provocado la suntuosa apatía por los ocasos.
Mirá que busco los ojos del sur
y llevo en las manos
el paracaídas de la locura.
Escuchame luna,
la serpiente de la soledad
moldeó mi estatura rompiendo mis olas,
inyectando la dosis precisa de la seducción.
Mirá que me ha mordido desde adentro,
profundo,
vaciando los restos de la nostalgia,
esa que se reproduce
en el inventario de las sorpresas,
me ha dejado intacta la incertidumbre
y esta reseña de manipular los géneros
a mi conveniencia.

He volado profundo tus cielos, luna,
mientras un hombre
ha deletreado mi arena más húmeda.
He comido de la catarsis de la investidura.
Tragame luna
o volvete caracol, velero, arrecife,
lo que querrás
pero volvé, acampá,

quedate.

 

ΠΑ

 

[Empassa’m lluna
 
Empassa’m lluna
o aterra en aquest oceà que sóc.

Mira que tinc la pell fossilitzada de llengües
i un ventall blau que colpeja
des de les meues trompes de Fal·lopi .

He acampat en la sang de l’abisme,  
he provocat la sumptuosa apatia pels ocasos.

Mira que busque els ulls del sud

i porte a les mans
el paracaigudes de la follia.
Escolta’m lluna,
la serp de la soledat
va modelar la meua estatura trencant les meues ones,

injectant la dosi precisa de la seducció.
Mira que m’ha mossegat des de dintre,
profundament,
buidant les restes de la nostàlgia,
aquesta que es reprodueix
en l’inventari de les sorpreses, 
m’ha deixat intacta la incertesa
i aquesta ressenya de manipular els gèneres 
a la meua conveniència.

He volat profundament el teus cels, lluna,
mentre un home
ha lletrejat la meua arena més humida.
He menjat de la catarsi de la investidura.
Empassa’m lluna

o torna’t caragol, veler, escull,  
el que vulgues
però torna , acampa,

queda’t.

 
                                                       ]

 

[Traducció de Joan Navarro]

 

 

ΠΑ

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |