a

Erika Kaufman

 

[És natural de Bloomington, Indiana, però si li preguntes, afirma Es natural de nàixer a Nova York. És la ciutat on viu i on té unes quantes ocupacions i és responsable junt amb d’altra gent de The Belladonna Reading Series / Small Press. Erica és autora de From The Two Coat Syndrome, Boku Books, 2004 i The Kickboxer Suite, Boog Literature, 2004. Els seus poemes també es poden trobar en Puppyflowers, Painted Bride Quarterly, Bombay Gin, The Mississippi Review, entre d’altres. El seu “chapbook”, A Familiar Album  fou seleccionat per Mary Jo Bang per a la seua publicació per la New School la darrera tardor. ]

 

 

Is originally from Bloomington, Indiana, but if you ask her she will claim to be a New York native. That is where she lives and has a few jobs and co-curates the belladonna reading series/ small press. Erica is the author of from the two coat syndrome (boku books, 2004) and the kickboxer suite (boog literature, 2004).  Her poems can also be found in Puppyflowers, Painted Bride Quarterly, Bombay Gin, The Mississippi Review, among other places.  Her chapbook, a familiar album was selected by Mary Jo Bang to be published by the New School this fall.

 

 

 

 

poem

[poema]

 

high standards

[nivells alts]

 

 

 

 

poem

 

today realize you

 

taught me how

 

to break to become

 

cabbage unfolding

 

structure yes i thought it

 

needed a grammar

 

face a sort of staff

 

to accomplish leave

 

golf ball sized marks

 

signals of abrasive

 

invention i feel

 

a case of mutation

 

an accent on

 

search in 2003.

 

 

ΠΑ

 

[poema.

 

adona’t avui que tu

 

em vas ensenyar com

 

trencar per a esdevenir

 

col estructura

 

que es desplega sí vaig pensar

 

necessitava una gramàtica

 

rostre una espècie de pal

 

per aconseguir descans

 

marques grosses com pilotes de golf

 

senyals d’invenció

 

abrasiva sent

 

un cas de mutació

 

un accent a la

 

recerca en 2003.

                          ]

[Traducció de Manuel Hamerlinck, Rodrigo Toscano i Joan Navarro ]

ΠΑ

 

high standards

 

come in therapy with corsets

and grace with the loud noise

and the opening i sometimes call

“what now” or “is there something

i should.”  here resist a disclaimer

and the pillow someplace

evident.  a place overused but not

enough.  alarming.  like when

my name turns familial.  mis-

pronounced.  perused.  weapon-

like.  arrow.  crossbow. 

preferably automatic.

 

i can be plural, or rather well

groomed.  place the pronoun here.

 

ΠΑ

estàndards alts

 

entre en la teràpia amb cotilles

i gràcia amb el fort soroll

i l’obertura de vegades clame

“ara què” o “hi ha alguna cosa que

hauria.” ací resistir una denegació

i el coixí en algun lloc

evident. un lloc usat massa però no

suficientment. alarmant. com quan

el meu nom es fa familiar. mal-

pronunciat. examinat. com una arma.

fletxa. ballesta.

preferiblement automàtica.

 

puc ser plural, o millor dit molt

arreglada. col·loca el pronom ací.

 

                  ]

[Traducció de Manuel Hamerlinck , Rodrigo Toscano i Joan Navarro ]

ΠΑ

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |