a

Andreae Prozesky

 

[Va nàixer el 1977 a St. John’s, Terranova, Canadà. Ben jove va guanyar tres prestigiosos premis regionals d’art i literatura. Quan estudiava a la Universitat McGuill de Montreal, va rebre l’any 2000 el premi Lionel Shapiro de creació literària. Com a membre del col·lectiu d’artistes Ecophilia va participar en la instal·lació intertextual Compositions 1 amb l’escriptura del text que l’acompanyava. Ha escrit comentaris per a l’emissora de ràdio canadenca CBC, i el 2003 fou invitada a formar part del CBC Poetry Face-off. Ha publicat el seu treball al Montage Creative Journal i al The Journal of Miscellaneous Reviews, així com al seu bloc soundslikecrikets.blogspot. com. Viu a St. Johnn’s amb la seua filla Bonnie.]

 

She was born in 1977 and grew up in St. John’s, Newfoundland. As a youth she won three prestigious regional arts and letters awards. While studying at McGill University in Montréal, she won the Lionel Shapiro award for creative writing (2000).  As a member of the artists’ collective Echophilia, she helped create the intertextual installation “Compositions 1,” along with its accompanying text. She has written commentary for Canada’s state broadcast service, CBC radio, and was invited in 2003 to compete in the CBC Poetry Face-off. Her work has been published in Montage Creative Journal and The Journal of Miscellaneous Reviews, and online at soundslikecrickets.blogspot.com. She lives in St. John’s with her daughter, Bonnie. 

 

 

 

 

Poem of Not Leaving

[Poema del No Anar-se'n]

 

So many Mermaids

[Tantes Sirenes]

 

 

 

 

Poem of Not Leaving

 

He thinks that I’m not

pleased unless I’m somewhere

else. Beyond the sea, clinging

to coastline, my skin

salt-dry, turned white.

 

The truth is that each

kiss from him is new

land, new-found. All ground-bound

vines saga-twining, the wind

swaying small trees into

wine-fed, landed lovers.

 

We two can make more splendid

landscapes than all the earth’s

aeons of push

and pull have done.

 

  ΠΑ
 

 

[Poema del No Anar-se’n

 

Ell pensa que no estic

contenta a menys que siga en algun altre

lloc. A l’altre costat de la mar, enganxada   

al litoral, la meua pell

salada i eixuta, va esdevenir blanca.

 

La veritat és que cada

bes seu és una nova

terra acabada de descobrir. Totes les vinyes

sarmentoses com una saga lligades al terreny, el vent

balancejant-se en els petits arbres

nodrits de vi, amants terratinents.  

 

Tots dos podem construir paisatges

més esplèndids que les provatures

fetes per la terra

tota una eternitat.

                                     ]

 

 

 

  

 [Traducció d'Amàlia Planells i Joan Navarro]

 

ΠΑ
 

 

 

So Many Mermaids

 

This is the fate of so many

mermaids, golden tails split into two

long, too-blue legs, voices

slipping like sisters into the air.

 

We cut off our burnished hair and wince

at this new torment of footfall, each

of us sewn into our own

auric hours. We’re given ‘til dawn to save

ourselves, and instead take

our daggers home, split

an artery in the martyry,

seep back into the sea.

 

  ΠΑ
 

 

[Tantes Sirenes

 

Aquest és el destí de tantes

sirenes, cues daurades partides en dues

llargues cames massa blaves, veus

esmunyint-se com germanes en l’aire.

 

Tallem el nostre cabell brunyit i ens estremim

davant aquest nou turment de la petjada, cadascuna

de nosaltres cosida a les nostres pròpies

àuriques hores. Tenim fins a l’alba per salvar-nos,

i en lloc de portar els nostres

punyals a casa, partir

una artèria en la capella del martiri,

tornem a filtrar-nos en la mar.

                            ]

 

 

 

  

 [Traducció d'Amàlia Planells i Joan Navarro]

 

ΠΑ

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |