a

Omar Huenequeo Huaiquinao

 

Chi ayüw

[ L'alegria ]

La alegría

*

Ñochi felen

[ Paciència ]

Paciencia

*

Allush kürüf

[ La brisa ]

La brisa

*

Kürew

[ Tord ]

Tordo

*

Maykoño

[ Tórtora ]

Tórtola

*

Aftükun

[ Abandó ]

Abandono

 

 

Chi ayüw

 

Kiñe üñüm ñi age mew

akuy antü tañi azkintutxipawe mew.

 

  

Ű

 

Ñochi felen

 

Itxo zuamfiñ tüfeychi wanku

chew kiñechi

anüel

tañi ayüw.

 

 

 

Ű

 

 

Allush kürüf

 

Fishkü mapu ka narfü.

 

Tüfamew pu aliwen müten

poyewafuygün.

 

 

 

Ű

 

Kürew

 

Pegelney ñi sheza chi kürew,

ñi luyüfün kurü takun,

ñi pu külog ge,

chi milla wayllil wente kümpey rüku,

ñi chozkelü kewün

üymekelu ta züllwimew.

 

 

Ű

 

 

Maykoño

 

Küme püchü mapu kono, ñimitufe, txapümfünüfe,

illpuymagelu maziwaza mollfüñ  mew ñi pu kelüke namun;

añaz pilun ka itxo allküfe;

narfü müpü,llumfe, txemo;

chi kashü sheza pichuñ kuchulen

weñankü mew ka mawüza ñi küme nümün mew.

Pozkülen kachillantu ñi rügo mew

lelfün weñag azümküzawfe geymi.

 

Mawüzantü ñi karü am mew

ellkaneymi münche müpu tami zügulwe fey wümawtuleymi.

 

 

Ű

 

 

 

Aftükun

 

Tüfa mülen,

wechuñ tüfachi lil mew

kiñe ñamku reke nielu epu mari txipantu

shikoniefilu ta kura

amelrakizuamkülen wüñotual

we txemkületuchi mawüza mew.

 

Faw chew gellu ella pegengelu

kiñeke waria ñi kiñeke allkütuwe ñi pañillwe müta.

Ellkawkülel münche pun ñi müpü mew

nawel ñi illku lemawenew

kiñe tapül reke kürüf ñi kuwü mew.

  

 

Ű

 

[Omar Huenuqueo Huaiquinao va nàixer el 1971 a la localitat de Labranza, novena regió de Xile. Poeta bilingüe autodidacta. Poemes seus s'han publicat en la revista Pewma, Literatura y Arte (1995). Viu a Santiago.]

 

Omar Huenuqueo Huaiquinao nació en 1971 en la localidad de Labranza, novena región de Chile. Poeta bilingüe autodidacta. Poemas de su autoría se han publicado en la revista “ Pewma, Literatura y Arte” ( 1995). Reside en Santiago

 

 

 

Escriptura sobre un palet. Mazorriaga 2005

 

Escriptura sobre un palet. Mazorriaga 2005

 

 

 

 

 

 

Ű

 

[ L'alegria ]

 

En la pupil·la d'un au

m'arriba el sol a la finestra

 

 

Ű

 

[ Paciència ]

 

Estime la cadira

on alguna vegada

se'm seurà

l'alegria

 

 

 

Ű

 

 

[ La brisa ]

 

Terra fresca i humida.

 

Aquí només els arbres es poden

enamorar.

 

 

 

Ű

 

[ Tord ]

 

Llueix la seda el tord,

el seu llustrós vestit negre,

els ulls de maqui,

la punxa d'or sobre el pit inflat

la llengua ataronjada

encesa per als cucs de terra.

 

 

Ű

 

 

[ Tórtora ]

 

Dolça coloma silvestre, recol·lectora, simentera,

untades les potes rogenques amb sang de rosella;

oït delicat i desxifrant;

ales humides, esquívoles, gallardes;

el plomatge de seda gris banyat

amb la tristesa i el perfum dels boscos.

Tacada amb la farina del bladar

ets una artista malencònica del camp.

 

En l'ànima verda de la selva

t'amagues la flauta sota l'ala i dorms.

 

 

Ű

 

 

 

[ Abandó  ]

 

Soc aquí,

dalt d'aquest congost

com una àguila de vint anys

que espicassa una roca

amb la visió de tornar

al bosc rejovenit. 

 

Aquí on a penes és poden divisar

algunes antenes de ràdio d'algunes ciutats.

Oculta sota l'ala de la nit

la ferocitat del tigre se'm fa escàpola

com una fulla entre les mans del vent.

 

 

Ű

 

 

 

[Traducció al català de Gaspar Jaén i Urban a partir del text en espanyol ]
 

 

 

La alegría

 

En la pupila de un ave

llega el sol a mi ventana.

 

Ű

Paciencia

 

Amo esa silla

donde alguna vez

se sentará

mi alegría.

 

Ű

 

La brisa

 

Tierra fresca y húmeda.

 

Aquí sólo los árboles pueden

enamorarse.

 

 

Ű

 

Tordo

 

Luce su seda el tordo,

su lustroso traje negro,

los ojos de maqui,

la púa de oro sobre el pecho hinchado,

su lengua anaranjada

que se enciende para las lombrices.

 

 

Ű

Tórtola

 

Dulce palomita silvestre, recolectora , semillera,

untada con sangre de amapolas las rojizas patas;

oído delicado y descifrante;

alas húmedas, esquivas, gallardas;

el plumaje de seda gris mojado

con la tristeza y el perfume de los bosques.

Manchada con la harina del trigal

eres una artista melancólica del campo.

 

En el alma verde de la selva

escondes tu flauta bajo el ala y duermes.

 

Ű

 

 

Abandono

 

 Aquí estoy,

en lo alto de esta quebrada

como un águila de veinte años

que picotea una roca

con la visión de volver

al bosque rejuvenecido.

 

Aquí dónde apenas es posible divisar

algunas antenas de radio de algunas ciudades.

Oculto bajo el ala de la noche

la fiereza del tigre se me fuga

como una hoja de las manos del viento.

 

 

Ű

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |