nn

 

Joë Ferami

 

"L'homme est né semble-t-il à Antibes, on le lui a affirmé après des années, de même il serait apparu l'année 1966, mais lui n'a vraiment aucun souvenir de tout ça. L'Ecole n'a jamais été son truc, il préférait rêvasser. Puis ça devient plus clair dans sa tête: pour ne pas travailler, il finit par étudier. Là socialement ça va, et maintenant le voilà à Cahors où il gagne sa croûte avec toute sa famille."  Même, il créé et participe activement à Francopolis http://www.ifrance.com/francopolis/
 

["Sembla que l'home va nàixer a Antibes, li ho van afirmar al cap d'uns anys, i així mateix apareixeria l'any 1966, però ell realment no en té cap record, de tot això. L'Escola no va ser mai el seu fort, s'estimava més somiejar. Després allò es va fer més clar dins del seu cap: per a no treballar, acabà per estudiar. Socialment això funciona, i ara aquí el tens, a Cahors, on es guanya el pa amb tota la seua família" Fins i tot crea i participa activament a Francopolis http://www.ifrance.com/francopolis/]

 

 

Passage des plumes  

[Pas de les plomes]

Chaque fois  
[Cada vegada]

Entre là 
[
Entra aquí]

 

 

Passage des plumes

 

Convoque si tu l'oses ton effraie, ta frayeur,
et compte lui avec patience les plumes une à une,
ne t'étonne pas que son nombre soit le même
que ceux des rêves de ton enfance,
ce sont anciennes plumes capturées aux premiers jours,
et si tu l'oses, ne génère pas l'absence ou le désespoir
en les gardant au fond de ta gibecière, encloses,
disperse-les entre l'apogée des arbres,
entre les trous des ramures et la dérobade des feuilles,
entre les minutes lucides des heures qu'on arrache,
entre la chamade folle des secondes,
ne te laisse pas distraire dans ton travail de solitude
par les nuages à l'abandon
au-dessus des branches.

Le moment viendra où tu t'apercevras
qu'il n'y a que plumes sous les plumes,
et dans cet étrange orage de duvets
ne te restera sous les mains,
entre tes doigts évidés,
qu'un néant effrayant,

- une nouvelle effraie inconnue. 

 

 

Chaque fois

 

«Untel a un grand foyer dans son âme et personne
ne vient jamais s’y chauffer, et les passants n’en aperçoivent
qu’un petit peu de fumée en haut par la cheminée,
et puis s’en vont leur chemin
.» Vincent.
 

 

Là-haut, depuis ce temps, ils ouvrent les portes à coup de bottes.

Des jets de pierre, des crosses de fusil construisent des routes
pour le départ. 

Et quelques milliers sont partis.
                                   Des vieux sur des enfants,
sans connaître les noms, les ont violés. 

Et lorsque chaque visage s’est effacé les hommes amputés
ont eu la voix coupée. 

Je ne sais plus qui tu es.
                                   Sinon ce bruit                                

qui lâchent des semonces de fiels sur la terre,
sinon ces vieilles qui ont soudain leurs ventres
gros de douleur. 

Elles marchent, derrière des chiens sans maîtres,
ayant vécu
                encore une fois
                                      de trop. 

Dans cette marée humaine, à chaque foulée, le soleil fuit. 

Pourtant, depuis des siècles, sans se hâter,
la crue des eaux
                       était préparée. 

Ils arrivent. Jour après jour. Ils passent, en longue file,
les frontières dans la nuit
sans étoile pour les guider. 

Ils regardent autour d’eux avec leurs yeux sans visage. 

Anonymes. 

                 Ils sont morts.

 

 

Entre là

A monter et descendre les vitres
Le soleil se noue à chaque coin des carreaux
N’est ce pas l’angle
Du problème
Où je t’entends me dire
Entrent les rayons sur ta peau
La forme qui dore ta silhouette
Et si parfois je te réponds
C’est ébloui par des reflets
Qui brûlent mon cerveau
Sans jamais plus te voir
Qu’en flambeau de mots
Et d’ailleurs se vire
Mon corps s’évanouir
Ne vit plus que par ta colère
Que j’entends en morceau
Tenaillé de braises
Je ne sais plus
Si la brûlure qui m’assaille
Relève de ta parole
Ou de ces éclats de feu
Sur la fenêtre

 

 

ã

 

 

[Pas de les plomes]


Convoca si és que goses el teu paó, la teua paor,

i compta-li amb paciència les plomes una a una,
no t'estranyes que el seu nombre siga el mateix
que el dels somnis de la teua infància,
són plomes antigues capturades els primers dies,
i si goses, no generes l'absència o la desesperança
guardant-te-les al fons del sarró, recloses,
dispersa-les entre l'apogeu dels arbres,
entre els forats dels ramatges i l'espantada de les fulles,
entre els minuts lúcids de les hores que hom arranca,
entre la crida boja dels segons,
no et deixes distraure en el teu treball de solitud
pels núvols abandonats
per damunt de les branques.

Arribarà el moment que t'adonaràs

que no hi ha més que plomes sota les plomes,
i en aqueixa estranya tempesta de plomissol
no et restarà a les mans,
entre els teus dits buidats,
més que un no-res paorós,

- un nou paó desconegut. 

 

 

[Traducció d'Eduard Verger]

 

 

[Cada vegada]

«En Tal té un gran fornal en la seua ànima i ningú
no ve mai a escalfar-s'hi, i els qui passen no en perceben
més que un poquet de fum allà dalt pel fumeral,

i després continuen llur camí.» Vincent.

 

Allà dalt, des d'aquell temps, obrin les portes a potades.

Tirs de pedra, culates de fusell construeixen camins
per a la partença. 

I uns quants milers se n'han anat.
                                Vells damunt de xiquets,
sense saber-ne els noms, els han violats. 

I quan cada rostre s'ha esborrat als homes amputats
se'ls ha tallat la veu. 

Jo ja no sé qui ets.
                       Sinó aquesta remor

que llancen advertències d'amargors a la terra,
sinó aquestes velles que tenen de sobte els ventres
gràvids de dolor. 

Caminen, rere els gossos sense amo,
havent viscut
                 encara una vegada
                                         de més.

En aquesta marea humana, a cada gentada, el sol fuig. 

Tanmateix, des de feia segles, sense escarrassar-se,
la crescuda de l'aigua
                            estava a punt.

Vénen. Dia rere dia. Passen, en llarga renglera,
les fronteres de nit
sense un estel que els guie. 

Miren al seu voltant amb llurs ulls sense rostre. 

Anònims. 

           Estan morts.

 

 

[Traducció d'Eduard Verger]

 

 

[Entra aquí ]

 

Per pujar i baixar les finestres
Es lliga el sol a cada cantó dels vidres
No és aquest el punt
Del problema
On et sent que em dius
Entren els raigs a la teua pell
La forma que et daura el contorn
I si a vegades et responc
És enlluernat per reflexos
Que em cremen el cervell
Sense veure't ja més
Sinó com torxa de mots
I d'altra part es posa
El meu cos a esvanir-se
Ja només viu per la teua còlera
Que jo sent a trossos
Turmentat per brases
No sé ja
Si la cremor que m'assalta
Prové de la teua paraula
O d'aquesta lluor de foc
En la finestra

 

 

[Traducció d'Eduard Verger]

ã

 

a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |