Joseph Beuys

[Tot agarrador ha d'estar ben clavat]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |